ติดต่อเรา

ชื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
รหัสป้องกัน :
 
ชื่อบริษัท/ห้างร้าน : บริษัท แอคซิส เซอร์วิส จำกัด
เว็บไซต์ : www.axisservice.co.th
อีเมล์ : info@axisservice.co.th
ที่อยู่ : 39/6 หมู่ 3 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
มือถือ : -
โทรศัพท์ : 053-960802 ,0951343588
แฟ็กซ์ : -
Line ID : iD 0951343588
Facebook : www.facebook.com/https://www.facebook.com/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-423809857812577/

แผนที่ และ นำทาง