ข่าวสาร และ กิจกรรม

ก้าวตามโลกดิจิตอล ขอบคุณ AIS ที่อยู่เคียงข้างกัน

จากงาน AIS “Digital Intelligent Nation 2018” เพราะ IoT จะเปลี่ยนโลกอีกครั้ง!!

AIS ขยายบทบาทจากผู้ให้บริการมือถือ สู่การเป็น Digital Platform พร้อมการเปิดโครงการความร่วมมืออย่าง AIS IoT Alliance Program (AIAP) ด้วยการร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ผลิต เป็นต้น ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนสู่การเป็น Ecosystems โดยประกอบไปด้วยความเร็วอินเตอร์เน็ต NEXT G ที่ให้ความเร็วสูงถึง 1Gbps และอินเตอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ช่วยให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตทั้งในบ้านและนอกบ้าน และสิ่งสำคัญคือ 3 แพลตฟอร์มใหม่ ประกอบไปด้วย

1. IoT Platform ที่จะช่วยให้บ้านมีความอัจฉริยะ ที่สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผ่านระบบเน็ตเวิร์ตทั้ง NBIoT กับอุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนที่, eMTC กับอุปกรณ์อื่นที่เคลื่อนที่ได้นแกจากสมาร์ทโฟน และ LTE อินเตอร์เน็ตสำหรับสมาร์ทโฟน เพื้อนให้ทุกอุปกรณ์สามารถเชื้อมต่ออินเตอร์แบบ IoT

2. The Play 365: Local VDO Platform พื้นที่ส่วนกลางในการโชว์ Content ทางด้านความบันเทิง เพื่อเปิดโอกาสในการเป็นช่องทางของศิลปินทุกสาขาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มแฟนคลับ ช่วยให้รับรู้ถึงการใช้งานจริง พร้อมโครงสร้างรายได้และโมเดลที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ AIS ยังไปซื้อลิขสิทธิ์คอนเท้นต์ของ Cartoon Network และ CNN Vriety สำหรับสมาชิก AIS PLAY

3. AIS IMAX VR: VR Content Platform เพื่อให้นักพัฒนาได้เรียนรู้เทคโนโลยี VR จากผู้ผลิต VR อันดับ 1 ของโลกอย่าง IMAX พร้อมปั้นนักสร้างผลงาน VR ในโครงการ VR Content Creator Program เพื่อเวทีในการสร้างผลงาน VR สู่สาธารณชน และมีส่วนช่วยสร้าง VR Content ให้กับอุตสาหกรรม

#AISVISION2018 #IoT #AISDigitalIntelligentNation2018#MarketingOops

ข่าวสารอื่นๆ » ดูข่าวสารทั้งหมด

HUAWEIประกาศความร่วมมือกับเอชไอพี โกลบอล และแอ็คซิส (ประเทศไทย)

HUAWEIประกาศความร่วมมือกับเอชไอพี โกลบอล และแอ็ค..

HUAWEI ประกาศความร่วมมือกับเอชไอพี โกลบอล และแอ็คซิส (ประเทศไทย) ทำโครงการนำร่องเพื่อความปลอดภัยสำ..

งานติดตั้ง GPS

งานติดตั้ง GPS

จีพีเอสติดตามรถ ( ประสิทธิภาพสูง รองรับเครื่องอ่านใบขับขี่ ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก สำหร..

อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ

อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด