Loading...
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งที่ต้องการ
พนักงานปฎิบัตการนอกสถานที่
5
อัตรา
พนักงานฝ่ายบัญชี
2
อัตรา
ตัวแทนจำหน่ายส่วนภูมิภาค
ไม่จำกัด
อัตรา
พนักงานขาย
2
อัตรา

ข้อมูลส่วนตัว
อัพโหลดรูปภาพตัวผู้สมัคร ขนาดไม่ต่ำกว่า600X400
***ภาพถ่ายแบบสีครึ่งตัว และเห็นรูปพรรณชัดเจน
ตำแหน่ง
ชื่อจริง
นามสกุล
เพศสภาพ
วัน/เดือน/ปีเกิด
ภูมิลำเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
ติดต่อออนไลน์
Facebook
Line
ประสบการณ์การทํางาน

การศึกษา

ข้อความถึงเรา

-SuperSpeed GPS (10 Sec)
-GPS ได้รับรองจากกรมขนส่ง
-International GPS
-Transportable Management Sysment(TMS)
บริษัท แอคซิส เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : 39/6 หมู่ 3 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ : www.axisservice.co.th
อีเมล์ : info@axisservice.co.th
โทรศัพท์ : 053-960802 ,0951343588
Line ID : iD 0951343588
ราคาน้ำมันวันนี้